Pandora Intelligence: Beter veiligheidsrisico's inschatten door AI

Hoe kan je de wereld veiliger maken met behulp van data? Dat doet Pandora Intelligence. Deze scaleup is gestart in 2017 gestart met met als bescheiden missie om de wereld veiliger te maken. Dit doen we door het narratief in data te ontdekken en daar met data science technieken patronen in te ontdekken die verborgen blijven voor het menselijk oog.

Wat doet PANDORA INTELLIGENCE in het kort?
Het scenario platform van Pandora Intelligence brengt verschillende soorten data bij elkaar tot operationele scenario’s. Met Artificial Intelligence en Machine Learning technieken kunnen we deze scenario’s analyseren op een manier die menselijkerwijs niet mogelijk is. Hiermee helpen we klanten als Politie om te kunnen leren uit het verleden, Veiligheidsregio’s om snel te kunnen reageren op actuele incidenten, en het Ministerie van Defensie met het voorbereiden op mogelijke toekomstscenario’s. Daarnaast helpen we bedrijven op het gebied van Know Your Customer, Compliance & Integriteit, de veiligheid van cargo, of de bestrijding van ondermijnende criminaliteit.


Hoeveel mensen werken er?
Momenteel hebben we een team van 30 mensen. Dit team bestaat voornamelijk uit software developers, machine learning engineers, business consultants en intelligence analisten.


Waar staan jullie over 5 jaar?
We groeien erg hard en het is zeer aannemelijk dat de organisatie qua omzetgroei vertienvoudigd in de aankomende jaren. Dit willen bereiken door niet alleen nationaal, maar ook internationaal op te schalen. Daarnaast willen we ons focusgebied (Crime & Safety en Cyberintelligence) verleggen naar andere financieel gerelateerde domeinen zoals bijvoorbeeld waardeontwikkeling in vastgoed.

Wat voor advies hebben jullie voor andere startups om te groeien?
Wat ons enorm geholpen heeft is om de markt op gecontroleerde wijze te betrekken in de ontwikkeling van de startup. Door de iteraties die dat met zich meebracht, zijn we in staat geweest om een product te ontwikkelen dat daadwerkelijk aansluit bij de behoeften vanuit de markt. Daarmee is ook het commercieel schalen van het bedrijf eenvoudiger.


Wat was het key insight van het afgelopen jaar?
Dat het werken vanuit huis productiever is dan we hadden gedacht. Maar dat het persoonlijke contact met collega’s en klanten een echt gemis is.


Wat inspireert jullie als ondernemers? Boek / website / podcast.
We organiseren eens per maand de zogenaamde ‘hoofdmaaltijd’. Hierin inspireren we elkaar tijdens de lunch en bespreken we nieuwe ontwikkelingen of nodigen we externe sprekers uit. Dat kan met een boek, een filmpje of een podcast. Op deze manier hebben zijn al aardig wat nieuwe en creatieve ideeën in ons bedrijf tot stand gekomen. Onze manier van werken en denken wordt goed weergegeven in de recente podcast ‘Chaos in de Orde’ (https://chaosindeorde.podbean.com/e/aflevering-19-hoe-een-kruisbestuiving-tussen-twee-interesses-leidt-tot-innovatie-met-peter-de-kock/)

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Want to know more about Pandora Intelligence? 

Check their website!  Or this video